Yugorosgaz-Transport d.o.o.

предузеће за транспорт природног гаса и управљање транспортним системом за природни гас -

Српска верзија

                                                                            

Позив за уговарање услуге транспорта

Оператор транспортног система (ОТС)
Југоросгаз-Транспорт д.о.о. Ниш објављује позив за уговарање услуге транспорта и расподелу годишњих и прелиминарно месечних капацитета за транспорт природног гаса за гасну 2023/2024. годину која почиње 1. октобра 2023. године.

За расподелу се утврђују следећи непрекидни годишњи капацитети:

 ППС ПОЈАТЕ – УЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 6.771.600 kWh/дан односно 282.150 kWh/h на основу Споразума о радном режиму члан 9.3.1.
 ГМРС РАЖАЊ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 16.416 kWh/h
 ГМРС АЛЕКСИНАЦ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 102.600 kWh/h
 ПМС БЕДЕМ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 92.340 kWh/h
 ГМРС НИШ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 820.800 kWh/h
 ПМС БРЕСТОВАЦ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 41.040 kWh/h
 ГМРС ЛЕСКОВАЦ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 153.900 kWh/h
 ГМРС ВЛАСОТИНЦЕ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 51.300 kWh/h

За расподелу се прелиминарно утврђује и следећи непрекидни месечни капацитет:

 ГРЧ ТРУПАЛЕ НИШ – УЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 17.000.000 kWh/дан


 Рок за подношење захтева за закуп капацитета је 10.08.2023. године.

 ОТС Yугоросгаз-Транспорт д.о.о. ће у року од 7 дана од дана подношења захтева обавестити кориснике о резултатима расподеле капацитета.

 Сума захтеваних капацитета услуге транспорта по поднетом захтеву не може бити мања од 5.000 Sm3/дан односно 51.300 kWh/дан.

 Захтеве за расподелу капацитета доставити на е-маил адресу ОТС
office@yugorosgaz-transport.rs

______________________________________________________________________________
 

Обавештење!

           Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 28.07.2022. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2021-2030. године.

           Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.

           План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. можете видети овде.


 

Обавештење!

           Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 11.08.2022. године донео Oдлуку о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса број О-9 од 26.07.2022.

        Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.

        Одлуку О-9 од 26.07.2022 о цени приступа систему за транспорт природног гаса можете видети овде.


Обавештење!

           Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 20.08.2020. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2020-2029. године.

           Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.

           План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. можете видети овде.


Обавештење!

           Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 24.09.2018. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2018-2027. године.

           Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.

           План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. можете видети овде.


Обавештење!

           Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на 6. седници одржаној дана 11.05.2018. године донео Oдлуку којом се даје сагласност на Oдлуку о ценама нестандардних услуга "Yugorosgaz-Transport" д.о.о. Ниш број О-7 од 24.04.2018. године.

           Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.

           Одлуку о ценама нестандардних услуга можете видети овде.

 


Обавештење!

       Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на  седници од  20. јуна 2017. донео одлуку о издавању сертификата д.о.о. „YUGOROZGAS-TRANSPORT-у“ Ниш, као независном оператеру транспортног система.

        Текст сагласности можете видети овде.

·                    Одлука о додели сертификата


 

Информације:

·                    Правила рада транспортног система

·                    Модел уговора

·                    Цене


Дана 18.12.2012. године основано је предузеће „Yugorosgaz-Transport d.o.o., Ниш.

 У складу са одредбама Закона о енергетици који је усвојила Скупштина Републике Србије дана 28.07.2011. године, „Yugorosgaz“ а.д. је ускладио своју организацију и основао предузеће „Yugorosgaz-Transport d.o.o., Ниш.

После правног раздвајања делатности транспорта природног гаса од других енергетских делатности, „Yugorosgaz-Transport d.o.o. у својству оператера транспортног система обавља делатност транспорта природног гаса и управљања транспортним системом на магистралном гасоводу Појате – Ниш (64 км), Ниш – Лесковац (53 км), Лесковац – Власотинце (7 км) и у перспективи Власотинце – Врање.

Агенција за енергетику Републике Србије је 28.08.2013. године издала „Yugorosgaz-Transport“ d.o.o. лиценцу за обављање делатности транспорта и управљања транспортним системом за природни гас.

 
With so many counterfeiters on the market however, you may be a little breitling replica sale as to what to look for or how to go about selecting your replica watches sale. This article will highlight some of the things you need to keep in mind when you make the decision to purchase a replica watches. There are a variety of distinctions between the hosts of Hublot replica watches on the market. You want to look for a good warranty, good grade, weight of the rolex replica uk, gold and crystal quality, movements of the jewels, and the hacking signal. All of these elements will vary in a rolex replica sale, as will the price. You will see prices ranging from five or ten dollars, and going into the thousands. Locating a good rolex replica sale in a mid-sized price range will likely get you as many of the above mentioned features as possible.