Yugorosgaz-Transport d.o.o.

предузеће за транспорт природног гаса и управљање транспортним системом за природни гас -

Српска верзија

                                                                            

Позив за уговарање услуге транспорта
 

У складу са Правилима о раду транспортног система природног гаса и Уредбом о мрежним правилима које се односе на прорачун и расподелу капацитета за  транспорт природног гаса, као и Уредбом о условима испоруке и снабдевања природним гасом , ЈУГОРОСГАЗ – ТРАНСПОРТ доо Ниш, као Оператор транспортног система природног гаса објављује:

ПОЗИВ ЗА УГОВАРАЊЕ ГОДИШЊЕГ НЕПРЕКИДНОГ КАПАЦИТЕТА

За услугу транспорта за гасне године:

·       Г+1, 2024/2025 у периоду 1.10.2024. – 1.10.2025. године

·       Г+2, 2025/2026 у периоду 1.10.2025. – 1.10.2026. године

·       Г+3, 2026/2027 у периоду 1.10.2026. – 1.10.2027. године

Врста капацитета:

·       Непрекидни улазни капацитет

·       Непрекидни излазни капацитет

Рок за подношење захтева:

·       1.07.2024. година

Рок којим ОТС обавештава Кориснике о расподели

·       20.07.2024. године

Расположиви капацитет за расподелу по сваком Улазу и Излазу изражен је у kWh:

 ППС ПОЈАТЕ

Капацитет:

·       Улазни:  непрекидни 6.771.600 kWh/дан

·       Излаз:     непрекидни 5.130.000 kWh/дан

ППС ТРУПАЛЕ

·       Улазни:  непрекидни 2.400.000 kWh/дан

 

Излазни капацитети:


            ГМРС РАЖАЊ:                  непрекидни 16.416 kWh/h


            ГМРС АЛЕКСИНАЦ  :     непрекидни  102.600 kWh/h


            ПМС БЕДЕМ :                    непрекидни  92.340 kWh/h


            ГМРС НИШ :                      непрекидни 820.800 kWh/h


            ПМС БРЕСТОВАЦ  :         непрекидни 41.040 kWh/h


            ГМРС ЛЕСКОВАЦ:           непрекидни 153.900 kWh/h


            ГМРС ВЛАСОТИНЦЕ :    непрекидни 51.300 kWh/h

 

Сума захтеваних капацитета услуге транспорта по поднетом захтеву не може бити мања од 5.000 Sm3/дан односно 51.300 kWh/дан.

Право на учешће у расподели капацитета имају Регистровани субјекти за горе наведене гасне године у складу са чланом 9.3 Правила о раду транспортног система природног гаса.

Пријаве за регистрацију се подносе на ОТС ЈУГОРОСГАЗ – ТРАНСПОРТ доо Ниш на

Е-маил: office@yugorosgaz-transport.rs

______________________________________________________________________________
 

Обавештење!

           Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 28.07.2022. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2021-2030. године.

           Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.

           План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. можете видети овде.


 

Обавештење!

           Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 11.08.2022. године донео Oдлуку о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса број О-9 од 26.07.2022.

        Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.

        Одлуку О-9 од 26.07.2022 о цени приступа систему за транспорт природног гаса можете видети овде.


Обавештење!

           Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 20.08.2020. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2020-2029. године.

           Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.

           План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. можете видети овде.


Обавештење!

           Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 24.09.2018. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2018-2027. године.

           Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.

           План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. можете видети овде.


Обавештење!

           Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на 6. седници одржаној дана 11.05.2018. године донео Oдлуку којом се даје сагласност на Oдлуку о ценама нестандардних услуга "Yugorosgaz-Transport" д.о.о. Ниш број О-7 од 24.04.2018. године.

           Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.

           Одлуку о ценама нестандардних услуга можете видети овде.

 


Обавештење!

       Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на  седници од  20. јуна 2017. донео одлуку о издавању сертификата д.о.о. „YUGOROZGAS-TRANSPORT-у“ Ниш, као независном оператеру транспортног система.

        Текст сагласности можете видети овде.

·                    Одлука о додели сертификата


 

Информације:

·                    Правила рада транспортног система

·                    Модел уговора

·                    Цене


Дана 18.12.2012. године основано је предузеће „Yugorosgaz-Transport d.o.o., Ниш.

 У складу са одредбама Закона о енергетици који је усвојила Скупштина Републике Србије дана 28.07.2011. године, „Yugorosgaz“ а.д. је ускладио своју организацију и основао предузеће „Yugorosgaz-Transport d.o.o., Ниш.

После правног раздвајања делатности транспорта природног гаса од других енергетских делатности, „Yugorosgaz-Transport d.o.o. у својству оператера транспортног система обавља делатност транспорта природног гаса и управљања транспортним системом на магистралном гасоводу Појате – Ниш (64 км), Ниш – Лесковац (53 км), Лесковац – Власотинце (7 км) и у перспективи Власотинце – Врање.

Агенција за енергетику Републике Србије је 28.08.2013. године издала „Yugorosgaz-Transport“ d.o.o. лиценцу за обављање делатности транспорта и управљања транспортним системом за природни гас.

 
With so many counterfeiters on the market however, you may be a little breitling replica sale as to what to look for or how to go about selecting your replica watches sale. This article will highlight some of the things you need to keep in mind when you make the decision to purchase a replica watches. There are a variety of distinctions between the hosts of Hublot replica watches on the market. You want to look for a good warranty, good grade, weight of the rolex replica uk, gold and crystal quality, movements of the jewels, and the hacking signal. All of these elements will vary in a rolex replica sale, as will the price. You will see prices ranging from five or ten dollars, and going into the thousands. Locating a good rolex replica sale in a mid-sized price range will likely get you as many of the above mentioned features as possible.