Yugorosgaz-Transport d.o.o.

предузеће за транспорт природног гаса и управљање транспортним системом за природни гас -

Српска верзија

Цена нестандардних услуга

Одлука о ценама нестандардних услуга Југоросгаз-Транспорт д.о.о. Ниш у 2018. години

Сагласност на одлуку о ценама нестандардних услуга у 2018. години

 


 

webmaster

 

 

Зетска 6, 18000 Ниш. Тел/Факс: (018) 4285-940, 4285-950;
 

Мобилни: (069) 18-18-018