Yugorosgaz-Transport d.o.o.

предузеће за транспорт природног гаса и управљање транспортним системом за природни гас -

Српска верзија

Погодности коришћења природног гаса

 Захваљујући својим својствима природни гас као енергетски извор заузима високо место, одмах иза нафте. Приликом сагоревања природног гаса ослобађа се велика количина топлоте, лако се подешава његов довод до ложишта, и не ствара се пепео, па се као еколошки најчистији енергент много чешће користи него камени угаљ.

 Природни гас, као врста горива, поседује читав низ предности. С обзиром да га углавном чини метан који је лакши од ваздуха, у случају хаварија лако испарава за разлику од тешког пропана који се задржава у природним и вештачким удубљењима и може да изазове експлозију. Природни гас није токсичан и не изазива корозију метала. Данас је он јефтинији од било ког нафтног деривата, укључујући и дизел-гориво, при чему је његова калоријска вредност знатно виша.

 Потребно је нагласити да котлови на природни гас имају високи коефицијент корисног дејства - до 94%, и не захтевају коришћење горива за предгревање у зимском периоду (као, на пример, мазут и пропан-бутан). Природни гас практично потпуно сагорева без емисије штетних продуката у атмосферу и не ствара чађ, која снижава коефицијент корисног дејства, па тако употреба природног гаса не захтева периодично чишћење ложишта, као ни димњака. Димни гасови не садрже примесе сумпора и не изазивају оштећења металног дела димњака. Трошкови одржавања оваквих котлова су такође знатно нижи од уобичајених.


They want to wear classical watches like Omega, replica watches sale. but do not want to pay their costs. There is an option for them in the form of Swiss replica watches. These replica watches sale are available for most of the leading brands, hence you should not be surprised if you find rolex replica like fake Omega Swiss watch and fake Rolex Swiss watch on the net. I know that these people will start cribbing about the quality of the breitling replica sale They can be rest assured that there is no need of them to get paranoid. Most of these rolex replica sale are some of the best quality timekeepers and they are assembled using the best Swiss movements available. Before one wonders how can these replica watches uk be available for such cheap rates, they need to understand one thing that is different between the original and the Swiss replica watches.