Позив за уговарање услуге транспорта

Оператор транспортног система (ОТС) Југоросгаз-Транспорт д.о.о. Ниш објављује позив за уговарање услуге транспорта и расподелу годишњих и прелиминарно месечних капацитета за транспорт природног гаса за гасну 2023/2024. годину која почиње 1. октобра 2023. године. За...

Обавештење!

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 28.07.2022. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2021-2030. године.Одлуку Агенције о давању сагласности можете...

Обавештење!

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 11.08.2022. године донео Oдлуку о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса број О-9 од 26.07.2022. Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети...