Оператор транспортног система (ОТС) Југоросгаз-Транспорт д.о.о. Ниш објављује позив за уговарање услуге транспорта и расподелу годишњих и прелиминарно месечних капацитета за транспорт природног гаса за гасну 2023/2024. годину која почиње 1. октобра 2023. године.

За расподелу се утврђују следећи непрекидни годишњи капацитети:

  • ППС ПОЈАТЕ – УЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 6.771.600 kWh/дан односно 282.150 kWh/h на основу Споразума о радном режиму члан 9.3.1.
  • ГМРС РАЖАЊ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 16.416 kWh/h
  • ГМРС АЛЕКСИНАЦ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 102.600 kWh/h
  • ПМС БЕДЕМ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 92.340 kWh/h
  • ГМРС НИШ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 820.800 kWh/h
  • ПМС БРЕСТОВАЦ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 41.040 kWh/h
  • ГМРС ЛЕСКОВАЦ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 153.900 kWh/h
  • ГМРС ВЛАСОТИНЦЕ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 51.300 kWh/h

За расподелу се прелиминарно утврђује и следећи непрекидни месечни капацитет:

ГРЧ ТРУПАЛЕ НИШ – УЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 17.000.000 kWh/дан

Рок за подношење захтева за закуп капацитета је 10.08.2023. године.

ОТС Yугоросгаз-Транспорт д.о.о. ће у року од 7 дана од дана подношења захтева обавестити кориснике о резултатима расподеле капацитета.

Сума захтеваних капацитета услуге транспорта по поднетом захтеву не може бити мања од 5.000 Sm3/дан односно 51.300 kWh/дан.

Захтеве за расподелу капацитета доставити на е-маил адресу ОТС office@yugorosgaz-transport.rs