Yugorosgaz-Transport d.o.o.

предузеће за транспорт природног гаса и управљање транспортним системом за природни гас -

Српска верзија

Вести

 

  ● 15.05.2014.год. Због поплава, насталих услед дуготрајних киша, врше се ванредне контроле објеката транспортног система.

        Незапамћене кишне падавине довеле су до изливања река у многим крајевима Србије. Поплаве су причиниле знатну материјалну штету и угрозиле живот месног становништва. У земљи је објављена ванредна ситуација, а у току је евакуација људства из угрожених крајева.

        Од момента погоршања временских услова и претње поплавама, техничка служба је појачала контролу настале ситуације. Обављају се сталне ванредне провере објеката и магистралних гасовода у угроженим  подручјима.

        Дана 15. маја у вечерњим часовима дежурна екипа која је обилазила трасу магистралног гасова МГ-09 Појате-Ниш уочила је плављење објекта ППС Појате. Предузете су све потребне радње ради обезбеђења безбедности и прекинут довод електричне енергије до опреме. До повлачења воде дошло је тек после 3 часа после поноћи. Тренутно је ситуација стабилна и контроле се настављају.