Yugorosgaz-Transport d.o.o.

предузеће за транспорт природног гаса и управљање транспортним системом за природни гас -

Српска верзија

Вести

 

  ● 18.11.2013.год. Пуштање у рад новоизграђеног разводног гасовода високог притиска (50 бара) РГ 11-02, 1.фаза.

“Југоросгаз“ а.д. је извршио пуњење и прво пуштање у рад новоизграђеног разводног гасовода високог притиска (50 бара) РГ 11-02, 1.фаза изградње од ГРЧ „Лесковац“ до ГМРС “Власотинце“ укупне дужине 7,24 км. Гасовод је изведен од челичних предизолованих цеви Ø 323,9 мм.

Објекат на гасоводу ГМРС „Власотинце“ је изграђен ради снабдевања природним гасом општине Власотинце. Капацитет станице износи 5000 м3/час.