О предузећу

Yugorosgaz – Transport d.o.o.

Основни подаци

Назив: Друштво са ограниченом одговорношћу Yugorosgaz – Transport
Адреса: 18000 Ниш, ул. Зетска 6
ПИБ: 107858961
МБ: 20884665
Тел/Факс: (018) 4285-940, 304-920
Мобилни: (063) 10-33-984
E-пошта: office@yugorosgaz-transport.rs
Веб: www.yugorosgaz-transport.rs

Наш оснивач

Органи друштва

Скупштина

Оснивач и једини члан Друштва је

Yugorosgaz a.d. Beograd.

Директор

 Мирољуб Антић в.д. директор

Лиценце

„Yugorosgaz – Transport“ д.o.o. обавља своју делатност на територији Републике Србије на основу Лиценце за транспорт и управљање транспортним системом за природни гас.

Документи и одлуке

  Одлука Агенције за енергетику о давању сагласности на План развоја транспортног система 2020-2029. године 

  План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2020-2029. године

  План инвестиција транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2020-2029. године

  План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2020-2029. године

  Одлука Агенције за енергетику о давању сагласности на План развоја транспортног система 2018-2027. године

  План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2018-2027. године.

 Одлука Агенције за енергетику о давању сагласности на цене нестандардних услуга

  Одлука о ценама нестандардних усуга

  План развоја транспортног система

  Одлука о цени приступа систему за транспорт природног гаса

  Сагласност Агенције за енергетику на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса

  Програм за недискриминацију предузећа „Југоросгаз Транспорт“ д.о.о.

  Сагласност Агенције за енергетику на програм за недискриминацију предузећа „Југоросгаз Траснпорт“ д.о.о.

Контакт

Yugorosgaz – Transport d.o.o.

18000 Ниш, ул. Зетска 6

(018) 4285-940, 304-920