Све вести

Yugorosgaz – Transport d.o.o.

Позив за уговарање услуге транспорта

У складу са Правилима о раду транспортног система природног гаса и Уредбом о мрежним правилима које се односе на прорачун и расподелу капацитета за транспорт природног гаса, као и Уредбом о условима испоруке и снабдевања природним гасом , ЈУГОРОСГАЗ – ТРАНСПОРТ доо Ниш, као Оператор транспортног система природног гаса објављује:

ПОЗИВ ЗА УГОВАРАЊЕ ГОДИШЊЕГ НЕПРЕКИДНОГ КАПАЦИТЕТА

За услугу транспорта за гасне године:

 • Г+1, 2024/2025 у периоду 1.10.2024. – 1.10.2025. године
 • Г+2, 2025/2026 у периоду 1.10.2025. – 1.10.2026. године
 • Г+3, 2026/2027 у периоду 1.10.2026. – 1.10.2027. године

Врста капацитета:

 • Непрекидни улазни капацитет
 • Непрекидни излазни капацитет

Рок за подношење захтева:

 • 1.07.2024. година

Рок којим ОТС обавештава Кориснике о расподели

 • 20.07.2024. године

Расположиви капацитет за расподелу по сваком Улазу и Излазу изражен је у kWh:

ППС ПОЈАТЕ

Капацитет:

 • Улазни: непрекидни 6.771.600 kWh/дан
 • Излаз: непрекидни 5.130.000 kWh/дан

ППС ТРУПАЛЕ

 • Улазни: непрекидни 2.400.000 kWh/дан

Излазни капацитети:

 • ГМРС РАЖАЊ: непрекидни 16.416 kWh/h
 • ГМРС АЛЕКСИНАЦ : непрекидни 102.600 kWh/h
 • ПМС БЕДЕМ : непрекидни 92.340 kWh/h
 • ГМРС НИШ : непрекидни 820.800 kWh/h
 • ПМС БРЕСТОВАЦ : непрекидни 41.040 kWh/h
 • ГМРС ЛЕСКОВАЦ: непрекидни 153.900 kWh/h
 • ГМРС ВЛАСОТИНЦЕ : непрекидни 51.300 kWh/h

Сума захтеваних капацитета услуге транспорта по поднетом захтеву не може бити мања од 5.000 Sm3/дан односно 51.300 kWh/дан.

Право на учешће у расподели капацитета имају Регистровани субјекти за горе наведене гасне године у складу са чланом 9.3 Правила о раду транспортног система природног гаса.

Пријаве за регистрацију се подносе на ОТС ЈУГОРОСГАЗ – ТРАНСПОРТ доо Ниш на

Е-маил: office@yugorosgaz-transport.rs

Позив за уговарање услуге транспорта

Оператор транспортног система (ОТС) Југоросгаз-Транспорт д.о.о. Ниш објављује позив за уговарање услуге транспорта и расподелу годишњих и прелиминарно месечних капацитета за транспорт природног гаса за гасну 2023/2024. годину која почиње 1. октобра 2023. године.

За расподелу се утврђују следећи непрекидни годишњи капацитети:

 • ППС ПОЈАТЕ – УЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 6.771.600 kWh/дан односно 282.150 kWh/h на основу Споразума о радном режиму члан 9.3.1.
 • ГМРС РАЖАЊ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 16.416 kWh/h
 • ГМРС АЛЕКСИНАЦ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 102.600 kWh/h
 • ПМС БЕДЕМ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 92.340 kWh/h
 • ГМРС НИШ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 820.800 kWh/h
 • ПМС БРЕСТОВАЦ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 41.040 kWh/h
 • ГМРС ЛЕСКОВАЦ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 153.900 kWh/h
 • ГМРС ВЛАСОТИНЦЕ – ИЗЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 51.300 kWh/h

За расподелу се прелиминарно утврђује и следећи непрекидни месечни капацитет:

ГРЧ ТРУПАЛЕ НИШ – УЛАЗНИ КАПАЦИТЕТ: технички (непрекидни) капацитет 17.000.000 kWh/дан

Рок за подношење захтева за закуп капацитета је 10.08.2023. године.

ОТС Yугоросгаз-Транспорт д.о.о. ће у року од 7 дана од дана подношења захтева обавестити кориснике о резултатима расподеле капацитета.

Сума захтеваних капацитета услуге транспорта по поднетом захтеву не може бити мања од 5.000 Sm3/дан односно 51.300 kWh/дан.

Захтеве за расподелу капацитета доставити на е-маил адресу ОТС office@yugorosgaz-transport.rs

Обавештење!

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 28.07.2022. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2021-2030. године.
Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.
План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. можете видети овде.

Обавештење!

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 11.08.2022. године донео Oдлуку о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса број О-9 од 26.07.2022.


Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.


Одлуку О-9 од 26.07.2022 о цени приступа систему за транспорт природног гаса можете видети овде.