Yugorosgaz-Transport

Предузеће за транспорт природног гаса и управљање системом за природни гас

Yugorosgaz-Transport

Предузеће за транспорт природног гаса и управљање системом за природни гас

О предузећу

Систем гасовода

О природном гасу

Информације

Све вести

Контакт

– Вести –

Позив за уговарање услуге транспорта

У складу са Правилима о раду транспортног система природног гаса и Уредбом о мрежним правилима које се односе на прорачун и расподелу капацитета за транспорт природног гаса, као и Уредбом о условима испоруке и снабдевања природним гасом , ЈУГОРОСГАЗ – ТРАНСПОРТ доо Ниш, као Оператор транспортног система природног гаса објављује:

ПОЗИВ ЗА УГОВАРАЊЕ ГОДИШЊЕГ НЕПРЕКИДНОГ КАПАЦИТЕТА

За услугу транспорта за гасне године:

 • Г+1, 2024/2025 у периоду 1.10.2024. – 1.10.2025. године
 • Г+2, 2025/2026 у периоду 1.10.2025. – 1.10.2026. године
 • Г+3, 2026/2027 у периоду 1.10.2026. – 1.10.2027. године

Врста капацитета:

 • Непрекидни улазни капацитет
 • Непрекидни излазни капацитет

Рок за подношење захтева:

 • 1.07.2024. година

Рок којим ОТС обавештава Кориснике о расподели

 • 20.07.2024. године

Расположиви капацитет за расподелу по сваком Улазу и Излазу изражен је у kWh:

ППС ПОЈАТЕ

Капацитет:

 • Улазни: непрекидни 6.771.600 kWh/дан
 • Излаз: непрекидни 5.130.000 kWh/дан

ППС ТРУПАЛЕ

 • Улазни: непрекидни 2.400.000 kWh/дан

Излазни капацитети:

 • ГМРС РАЖАЊ: непрекидни 16.416 kWh/h
 • ГМРС АЛЕКСИНАЦ : непрекидни 102.600 kWh/h
 • ПМС БЕДЕМ : непрекидни 92.340 kWh/h
 • ГМРС НИШ : непрекидни 820.800 kWh/h
 • ПМС БРЕСТОВАЦ : непрекидни 41.040 kWh/h
 • ГМРС ЛЕСКОВАЦ: непрекидни 153.900 kWh/h
 • ГМРС ВЛАСОТИНЦЕ : непрекидни 51.300 kWh/h

Сума захтеваних капацитета услуге транспорта по поднетом захтеву не може бити мања од 5.000 Sm3/дан односно 51.300 kWh/дан.

Право на учешће у расподели капацитета имају Регистровани субјекти за горе наведене гасне године у складу са чланом 9.3 Правила о раду транспортног система природног гаса.

Пријаве за регистрацију се подносе на ОТС ЈУГОРОСГАЗ – ТРАНСПОРТ доо Ниш на

Е-маил: office@yugorosgaz-transport.rs

Позив за уговарање услуге транспорта

Оператор транспортног система (ОТС) Југоросгаз-Транспорт д.о.о. Ниш објављује позив за уговарање услуге транспорта и расподелу годишњих и прелиминарно месечних капацитета за транспорт природног гаса за гасну 2023/2024. годину која почиње 1. октобра 2023. године. За...

Обавештење!

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 28.07.2022. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2021-2030. године.Одлуку Агенције о давању сагласности можете...

Обавештење!

Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 11.08.2022. године донео Oдлуку о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса број О-9 од 26.07.2022. Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети...