Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 28.07.2022. године донео Oдлуку о давању сагласности на План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. за период 2021-2030. године.
Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.
План развоја транспортног система Југоросгаз-Транспорт д.о.о. можете видети овде.