Савет Агенције за енергетику Републике Србије је на седници одржаној дана 11.08.2022. године донео Oдлуку о давању сагласности на Одлуку о цени приступа систему за транспорт природног гаса број О-9 од 26.07.2022.


Одлуку Агенције о давању сагласности можете видети овде.


Одлуку О-9 од 26.07.2022 о цени приступа систему за транспорт природног гаса можете видети овде.